spreekrechtUnieK heeft dinsdag 25 oktober 2016 gebruik gemaakt van haar spreekrecht in de Raadscommissievergadering. Onder grote publieke belangstelling en in aanwezigheid van (demissionair)wethouder Lennart van der Linden verwoorden bestuursleden Niko Pjetri en Ariane Verdoorn de noodzaak van een kledingbank in gemeente Barendrecht.

UnieK, inmiddels een officiële stichting is hard op zoek naar een locatie en de benodigde financiële middelen om met de kledingbank van start te kunnen gaan. ‘Het enige wat ons nog ontbreekt is een locatie’, aldus Ariane. Kleding wordt al via diverse mensen aangeboden, maar de benodigde ruimte om deze op te kunnen slaan is er nog niet. Ook zijn er al mensen die zich opgeven als vrijwilliger.

UnieK hoopt spoedig bekend te kunnen maken wanneer en waar zij haar deur kan openen.

http://barendrechtnu.nl/nieuws/barendrecht/16721/kledingbank-uniek-gebruikt-haar-spreekrecht-tijdens-raadscommissievergadering